Gà LaChanh - MASAN

Tập đoàn FLC quyết tâm có dự án nghỉ dưỡng ở Bình Thuận

Sau 1 tháng khi đề xuất dự án khu nghỉ dưỡng FLC Bình Thuận tại xã Hòa Thắng bị bác bỏ, Tập đoàn FLC đã tiếp tục đăng ký thay vị trí đầu tư dự án. Cụ thể, Tập đoàn FLC...