Quy hoạch chung xây dựng 3.000 ha Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen

Phát triển Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen trở thành trung tâm du lịch đặc sắc về văn hóa, tâm linh, vui chơi giải trí, thể thao và du lịch sinh thái, các dịch vụ lưu trú, nghỉ...