Sau 'sốt' đất, chuyên gia nói 'chưa có gì phải hốt hoảng'

Sau những cơn 'sốt' đất vừa qua tại TP.HCM, Đồng Nai, Phú Quốc, Vân Đồn, một số nhà đầu tư có biểu hiện lo ngại, song, các chuyên gia cho rằng 'chưa có gì phải hốt hoảng'. Chia sẻ tại hội...