WinComerce nhà bán lẻ của năm

Nhật Bản phát hiện "kho báu" khổng lồ, đủ dùng hàng trăm năm

Nhật Bản vừa phát hiện một mỏ khoáng chất đất hiếm có khối lượng hàng triệu tấn, đảm bảo sự phát triển công nghiệp của đảo quốc này cho tới hàng trăm năm sau. Thông tin về phát hiện giá trị...