Ông Nguyễn Đức Thành, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Empire: Bước ra khỏi hào quang của chính mình

Không còn trẻ trung, sôi nổi của thời... Công viên nước Hồ Tây những năm 2000, ông Nguyễn Đức Thành đã bước ra khỏi ánh hào quang của chính mình, đã tin và trao sự nghiệp cho giới trẻ. Nhưng...