Nguyễn Tử Quảng: Chàng "Đông-ki-sốt" của thế kỷ 21?

Lúc chưa gặp Nguyễn Tử Quảng, vẫn cứ hình dung, người đã dám mạnh miệng tuyên bố sứ mệnh của mình là kiến tạo một ngành công nghiệp sản xuất smartphone do người Việt làm chủ - có chút dị...