Giải pháp toàn diện sở hữu căn nhà

Ông chủ Phú Thái và chiến lược đi xa để về gần

Sân chơi hội nhập mở ra cơ hội, nhưng đi kèm vô vàn thách thức, buộc doanh nghiệp Việt đôi khi phải lui chân. Song, ông Phạm Đình Đoàn, Chủ tịch Phú Thái Holdings tin rằng, sẽ có lúc gió...