Kỳ 19: Năm Cam “hội ngộ” bà trùm giang hồ đất Cảng

Giang hồ Hải Phòng đồng loạt nam tiến đặt nên móng “đón” bà trùm giang hồ đất Cảng - Dung Hà “lập nghiệp”. Cuộc “hội ngộ” với bà trùm phương bắc khiến Năm Cam chẳng khác hổ mọc thêm nanh...