"5 không" trong kinh doanh bất động sản của ông Trịnh Văn Quyết

Trao đổi với chúng tôi, Chủ tịch FLC cho biết, đối với bất động sản, ông có "5 không" khắc cốt ghi tâm: Không xin, không mua lại, không làm chung dự án, không làm nhỏ và không làm chậm. "Không...