Đại án bầu Kiên: Tàn cả một ‘dàn’ đại gia

Tất cả đều bị đề nghị án phạt, từ treo 3 năm cho tới 30 năm tù. Cả một dàn lãnh đạo gần trọn bộ lãnh đạo cao cấp nhất: Chủ tịch, tổng giám đốc cho tới các thành viên...