Kỳ 11: Những bóng hồng đằng sau cơ đồ “đế vương” của Năm Cam

Năm Cam nổi tiếng là kẻ hám sắc và đa tình. Trong bất kỳ mối tình, cuộc chơi với mỹ nhân nào cũng đều được y lựa chọn và sắp đặt như 1 quân bài trong hành trình đưa mình...