Kỳ 21: Lâm Chín ngón gọi Năm Cam chỉ là “tà lọt” ngồi gác sòng bài

Trong cuộc đời trùm xã hội đen Năm Cam, không thể không kể đến Lâm "Chín ngón". Lâm đã từng được Năm Cam giúp đỡ, nhưng với Lâm, Năm Cam chỉ là “tà lọt” ngồi gác sòng bài. Gã đàn em...