Chủ tịch Bất động sản Bình Thiên An và những bài học từ "cuộc chiến mì gói" tại Đông Âu

Ông Trịnh Thanh Huy - Chủ tịch Bình Thiên An - đã cùng ông Nguyễn Đăng Quang và ông Hồ Hùng Anh gây dựng nên Masan. Ông Trịnh Thanh Huy và Dự án đảo Kim Cương do Bình Thiên An...