WinComerce nhà bán lẻ của năm

6 cặp vợ chồng quyền lực trên thương trường

Họ cùng điều hành doanh nghiệp, và mỗi người đều tạo được sức ảnh hưởng lớn riêng và cho doanh nghiệp mình điều hành. 1. Trần Phương Bình - Cao Thị Ngọc Dung Ông Trần Phương Bình, Tổng giám đốc kiêm thành...