Kỳ 25: Khi Năm Cam "không còn muốn nhìn thấy mặt", tử thần gọi tên Dung Hà

Hải “bánh” - tên giang hồ phản phúc nhận mật lệnh của Năm Cam tiêu diệt Dung Hà. Nhổ được cái gai trong mắt nhưng Năm Cam mất ăn, mất ngủ vì lo sợ tương lai đen tối sẽ đến...