Kỳ 17: Một loạt “hảo thủ” con cháu của Năm Cam dính án giết người

Một loạt “hảo thủ” là con cháu trong gia tộc Năm Cam đã tham gia vào 1 vụ hỗn chiến dẫn đến cái chết của Trung sĩ cảnh sát Phan Lê Sơn. Sau án cải tạo, Năm Cam thêm bạn Trở lại...