Giải pháp toàn diện sở hữu căn nhà

Doanh nhân Nguyễn Thị Nga: Bất kể làm gì tôi luôn mang tâm thế đi thi

'Bất kể làm gì, tôi ở tâm thế đi thi, tôi phải chuẩn bị tốt nhất có thể, đảm bảo thi là đỗ và đỗ với điểm cao. Với mọi người thì phải rõ ràng và công bằng', nữ tướng...