Gà LaChanh - MASAN

Ôtô vào nội đô Hà Nội sẽ bị thu ít nhất 50.000-100.000 đồng

Hà Nội dự kiến lập 87 trạm thu phí tại 68 vị trí và thu ít nhất 50.000-100.000 đồng với ôtô khi vào khu vực nội thành.