Gà LaChanh - MASAN

Cuộc khủng hoảng năng lượng Trung Quốc khiến thị trường hàng hóa thế giới “ớn lạnh”

Việc sử dụng năng lượng từ các nhà máy điện chạy bằng than đá đã bị cắt giảm theo luật môi trường mới thông qua nhiều biện pháp hạn chế công nghiệp từ tháng trước, nhiều hậu quả tệ hại đã xảy ra.