Vụ tiền ảo Sky Mining: Tổng giám đốc Lê Minh Tâm 'ẵm' 900 tỷ đồng rồi xuất cảnh ngày nào?

Theo một số nguồn tin, ông Lê Minh Tâm đã xuất cảnh vào ngày 22/7. Hiện tại, các nhà đầu tư không thể liên lạc được với ông Lê Minh Tâm và toàn bộ trong ban lãnh đạo Sky Mining.