WinComerce nhà bán lẻ của năm

Làm gì để nông sản Việt vào top 10 thế giới?

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đặt ra mục tiêu cho ngành nông nghiệp là lọt vào top 10 thế giới. Nâng cao giá trị cho hàng Việt trên thị trường quốc tế được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhiều lần nhấn...