Việt Nam trở thành trung tâm sửa chữa máy bay Sukhoi cho cả Đông Nam Á?

Không chỉ phục vụ nhu cầu trong nước, với tay nghề và hiệu quả công việc đã được kiểm nghiệm qua thực tế, Nhà máy A32 hoàn toàn đủ khả năng tiến lên trở thành trung tâm sửa chữa lớn tiêm kích Sukhoi cho cả khu vực Đông Nam Á.