WinComerce nhà bán lẻ của năm

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo lên tiếng về vụ kiện ở Singapore

<strong> Với tư cách đồng sở hữu, sáng lập Tập đoàn Trung Nguyên, đồng thời là vợ chính thức và hợp pháp của ông Đặng Lê Nguyên Vũ, bà Lê Hoàng Diệp Thảo vừa chia sẻ với Tiền Phong về vụ kiện tại Singapore.</strong>