Trầm hương Thịnh Phúc

Chuyển đổi cầu tàu Ba Son thành bến du thuyền Vinhomes Ba Son

Ba bến tàu của Nhà máy đóng tàu Ba Son – quận 1, Tp.HCM vừa được kiến nghị cải tạo, mở rộng công năng để đón tàu du lịch cỡ lớn. Cầu tàu Nhà máy đóng tàu Ba Son                     Công ty TNHH...