South China Morning Post: Hãy quên 'Made in China' và nói xin chào với 'Made in Vietnam'

'Nguyễn Bá Hội không sản xuất điện thoại thông minh và thép xuất khẩu. Thay vào đó, anh ấy tham vọng đưa đất nước của mình thành một trung tâm đổi mới', tờ South China Morning Post (SCMP - Bưu điện Hoa Nam buổi sáng) nói về tiềm lực đổi mới của Việt Nam bằng cách kể câu chuyện về Nguyễn Bá Hội, Founder của Maker Spaces – Không gian dành cho cộng đồng sáng tạo nằm trong khuôn viên Đại học Đà Nẵng.