Chân dung ông Trịnh Anh Tuấn - Tổng giám đốc Tổng công ty tái bảo hiểm PVI nhiệm kỳ 2021-2026

26/07/2021 09:17

Ông Trịnh Anh Tuấn đã có thời gian công tác 20 năm tại PVI và từng giữ nhiều chức vụ quản lý khác nhau trước khi trở thành Tổng giám đốc Tổng công ty Cổ phần tái bảo hiểm PVI (PVI Re) từ năm 2016.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần tái bảo hiểm PVI (PVIRe, HNX: PRE) vừa trao quyết định bổ nhiệm ông Trịnh Anh Tuấn tiếp tục giữ chức vụ Tổng giám đốc PVIRe thời hạn 5 năm kể từ ngày 2/8/2021.

Ông Trịnh Anh Tuấn, sinh ngày 26/02/1981, quê quán tại Phú Thọ, ông có trình độ Cử nhân Kinh tế bảo hiểm. Ông đã có thời gian công tác 20 năm tại PVI và từng giữ nhiều chức vụ quản lý khác nhau trước khi trở thành Tổng giám đốc PVI Re từ năm 2016.

Chân dung ông Trịnh Anh Tuấn - Tổng giám đốc Tổng công ty bảo hiểm PVI nhiệm kỳ 2021-2026 - ảnh 1

Tổng giám đốc Tổng công ty bảo hiểm PVI Trịnh Anh Tuấn

Quá trình công tác của ông Trịnh Anh Tuấn:

08/2002 - 09/2006: Chuyên viên phòng Tái bảo hiểm, TCT CP Bảo hiểm dầu khí

09/2006 - 04/2007: Trưởng phòng nhận Tái bảo hiểm, TCT CP Bảo hiểm dầu khí

04/2007 - 08/2007: Phó giám đốc PVI Nam sông Hồng, TCT CP Bảo hiểm dầu khí

08/2007 - 07/2008: Phó giám đốc Ban Tổng hợp pháp chế, TCT CP Bảo hiểm dầu khí

07/2008 - 05/2009: Phó giám đốc Ban bảo hiểm kĩ thuật, TCT CP Bảo hiểm dầu khí

05/2009 - 12/2009: Phó giám đốc Ban kinh doanh bảo hiểm phía Nam, TCT CP Bảo hiểm dầu khí

01/2010 - 05/2010: Giám đốc Ban bảo hiểm kỹ thuật, TCT CP Bảo hiểm dầu khí

06/2010 - 07/2011: Giám đốc Ban Tái bảo hiểm, TCT CP Bảo hiểm dầu khí

07/2011 - 11/2012: thành viên HĐ thành viên kiêm Phó Tổng giám đốc TCT Tái bảo hiểm PVI

11/2012 - 03/2013: Phó Tổng giám đốc TCT Tái bảo hiểm PVI, thành viên HĐ thành viên TCT Tái bảo hiểm PVI

10/2013 - 08/2016: Phó tổng giám đốc TCT Tái bảo hiểm PVI

08/2016 - 01/2019: Tổng giám đốc TCT Cổ phần Tái bảo hiểm PVI

01/2019: Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc PRE

Trong nhiệm kỳ 5 năm đầu tiên, ông Trịnh Anh Tuấn đã lãnh đạo PVI Re đạt được nhiều cột mốc quan trọng cả về hoạt động kinh doanh cũng như quản trị công ty. Đặc biệt, lợi nhuận trước thuế của PVI Re liên tục tăng trưởng qua các năm và đạt 181 tỷ đồng vào năm 2020 - mức cao nhất kể từ khi thành lập. Tổng tỷ lệ cổ tức PVI Re đã chi trả cho các cổ đông trong giai đoạn 2016-2020 là 78%, đây là tỷ lệ cao hàng đầu trong các doanh nghiệp bảo hiểm tại thị trường Việt Nam.

Đặc biệt, ngày 20/07/2021 cũng là cột mốc đánh dấu 10 năm PVI Re có mặt trên thị trường. Trải qua 10 năm trưởng thành và phát triển, PVI Re từ một công ty TNHH MTV năm 2011 đã chuyển mình trở thành một công ty cổ phần niêm yết trên sàn chứng khoán với tổng tài sản 4.790 tỷ đồng và tổng quỹ dự phòng nghiệp vụ gần 3.000 tỷ đồng.

Năm 2019, A.M. Best đã nâng hạng tín nhiệm năng lực tài chính của PVI Re từ B+ lên B++, khẳng định nền tảng tài chính vững chắc cũng như phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh được duy trì và phát triển bền vững.

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp ở Việt Nam và trên toàn thế giới, hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021 của PVI Re vẫn đạt được những kết quả ấn tượng.

Trong đó, tổng doanh thu 6 tháng đầu năm của PVI Re ghi nhận con số 1.135 tỷ đồng, hoàn thành 128% kế hoạch và tăng trưởng 12% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 81 tỷ đồng, tương đương 110% kế hoạch.

Trong đó cả lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh tái bảo hiểm và lợi nhuận từ hoạt động đầu tư tài chính đều hoàn thành vượt mức kế hoạch lần lượt đạt 33 tỷ đồng và 48 tỷ đồng.

Để tiếp tục nâng cao năng lực tài chính phục vụ giai đoạn phát triển mới, PVI Re đang trong quá trình chuẩn bị tăng vốn điều lệ lên 1.044 tỷ đồng bằng hình thức chào bán cổ phiếu ra công chúng sau khi đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.

H.A/Doanh nhân Việt Nam