Trầm hương Thịnh Phúc

Xây dựng Hòa Bình: Lợi nhuận giảm, áp lực nợ phải trả hơn 11.000 tỷ đồng

<strong> <span>Dân trí</span> Một trong các nguyên nhân khiến lợi nhuận HBC đi xuống là do một số công trình phải tạm ngưng thi công; trong khi đó, giá nguyên liệu đầu vào tăng mạnh (đặc biệt là thép tăng 25%)... </h2>