Nestle chi gần 7,2 tỷ USD để được quyền bán cà phê Starbucks trên toàn thế giới

Nestle SA và Starbucks Corp. đang hợp lực để trẻ hóa đế chế cà phê của chính mình. Theo thương vụ mới nhất này, Nestle sẽ trả cho Starbucks số tiền 7,15 tỷ USD nhằm đổi lấy quyền bán các sản...