Kỳ 43: Những dòng nhật ký cuối cùng của Hải “bánh” trước khi ra pháp trường

Trong cuốn hồi ký của mình, Hải đã thổ lộ: “Viết những lời gan ruột này ra cũng xin phép cho đứa con tội lỗi này được nói lời xin lỗi tới gia đình, anh em và những con người...