Moody's: Tăng trưởng của Việt Nam hỗ trợ ổn định mức nợ chính phủ

Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody's Investors Service ngày 21/8 cho biết kinh tế Việt Nam sẽ có thể tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ trong vài năm tới và hỗ trợ ổn định mức nợ chính phủ. Theo Moody’s,...