Mua hàng ở Việt Nam nhưng trả tiền cho... Trung Quốc!

<strong> Khách du lịch Trung Quốc thực hiện giao dịch bằng thẻ nội địa của họ tại các máy POS đặt “chui” trong lãnh thổ Việt Nam.<br><b> &gt;&gt; Lãnh đạo Chính phủ chỉ đạo chấn chỉnh tour 0 đồng đón khách Trung Quốc</b> </h2>