'Lạc quan về tăng trưởng kinh tế số học mà bỏ quên chất lượng là thiếu sót'

'Khả năng tăng trưởng GDP đạt được ít nhất 6,7%, khả năng đạt được 7% là có tuy nhiên vấn đề luôn luôn đặt ra là tăng trưởng nhanh như thế chưa chắc tốt', ông Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính cho biết.