Gà LaChanh - MASAN

Thế lực của Alibaba và Tencent đằng sau các startup Trung Quốc

Ngày càng có nhiều công ty công nghệ Trung Quốc chuyển thành công ty đại chúng nhờ vào các nguồn vốn đầu tư lớn của Alibaba và Tencent. Phụ thuộc Nhưng sự hào phóng của các ông lớn này cũng có cái...