WinComerce nhà bán lẻ của năm

Từ Vĩnh Tân đến Dung Quất: Nhìn lại những vụ nhận chìm chất thải dậy sóng dư luận

Sau khi dư luận phản đối kế hoạch nhận chìm vật chất xuống biển Bình Thuận, nhiều địa phương vẫn tiếp tục nhận được những lời đề nghị đổ hàng triệu m3 bùn, cát thải. Mới nhất là đề xuất...