Gà LaChanh - MASAN

Ông Trump: 'Nếu tôi bị luận tội, mọi người sẽ rất nghèo'

Tuy nhiên, giới chuyên gia đã bác bỏ quan điểm này của Tổng thống Mỹ.