WinComerce nhà bán lẻ của năm

Cuộc chiến thương mại dường như không thể tác động đến triển vọng chi tiêu ngày càng tích cực của châu Á

Chỉ số chi tiêu tiêu dùng ở châu Á, với sự thúc đẩy lớn từ Trung Quốc, chính là một động lực kinh tế ngày càng quan trọng đối với khu vực. Nhưng với môi trường thương mại toàn cầu mong...