CEO Coffee House: Tăng 20% lương nhân viên khi công ty đang lỗ, tặng 1 triệu đồng và dạy nghề cho nhân sự nghỉ việc đi mở quán khác

Công ty đã quyết định tăng 20% lương cho khoảng 100 nhân sự khi kinh doanh đang thua lỗ triền miên và còn dạy cả nghề cho nhân viên nghỉ việc để họ có thể mở cơ sở riêng. Tại một...