Alibaba mạnh tay chi 2 tỷ USD cho Lazada, sẵn sàng "khiêu chiến" Amazon

Alibaba sẽ đầu tư thêm 2 tỷ USD cho Lazada Đông Nam Á và chỉ định một trong những nhà điều hành cấp cao nhất của mình để điều hành doanh nghiệp này. Trong một tuyên bố ngày hôm nay, Lucy...