'Trung Nguyên đang làm ăn hiệu quả thì sức khỏe lãnh đạo phải bình thường chứ'

"Công ty đang hoạt động tốt, kinh doanh hiệu quả thì lãnh đạo cao nhất phải bình thường chứ chị?" - nhân viên công ty Trung Nguyên nói ngắn gọn. Trái ngược với hình ảnh Đặng Lê Nguyên Vũ những năm...