Những người em lép vé của Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy

Có anh cả lừng lẫy trong giới ngân hàng nên các em của Chủ tịch Hội đồng quản trị ngân hàng ACB khá “lép vế”.   Người anh nổi tiếng Trong giới tài chính, không ai không biết Trần gia với nhiều gương...