Facebook phát triển ra sao trong 14 năm qua?

Facebook ngày nay được hình thành từ ý tưởng của cậu sinh viên năm 2 Mark Zuckerberg bên trong căn phòng ký túc xá tại đại học Harvard nổi tiếng. Báo cáo quý 2 của Facebook cho thấy họ đang có...