Làm thế nào để đưa hàng Việt lên Amazon và bán đi khắp thế giới?

Sau khi đăng ký tài khoản người bán, doanh nghiệp liệt kê và điền thông tin sản phẩm, đóng gói và chuyển hàng từ Việt Nam qua kho của Amazon. Sau đó Amazon sẽ phân phối hàng hóa tới khách...