Ngành tiếp thị thể thao Việt Nam đang 'đánh rơi' hàng tỷ đô la?

Hạn chế về cơ chế và tầm nhìn của lãnh đạo các địa phương, trong chiến lược đầu tư hay lối tư duy kinh tế cũ của doanh nghiệp... là những nguyên nhân khiến ngành tiếp thị thể thao ở...