Nữ tỷ phú làm giàu từ tuổi 19

Từ buổi học nhóm với sinh viên cùng trường, Melanie Perkins tạo nên công cụ thiết kế trực tuyến giúp các trường học thiết kế kỷ yếu. Ở tuổi 19, Melanie Perkins nhận ra cơ hội khởi nghiệp trong khi hướng...