Nhiều ngân hàng Trung Quốc, Đài Loan cung cấp vốn cho Vingroup

Một khoản vay 300 triệu USD đã được Credit Suisse AG thu xếp vào năm 2016. Tập đoàn Vingroup vừa sử dụng hơn 100 triệu cổ phần của công ty Phát triển Nam Hà Nội để làm tài sản đảm bảo...