Gà LaChanh - MASAN

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo gọi tên 4 người có khả năng đang thao túng Trung Nguyên

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo cho rằng 4 cá nhân đang giữ chức vụ Nhóm tổ điều hành Trung Nguyên đang dùng quyền hành được ủy quyền để thao túng Trung Nguyên. "Họ liên tục thực hiện các hành động...