Trầm hương Thịnh Phúc

Không phải Viettel, đây mới là doanh nghiệp nhà nước đăng ký đầu tư nước ngoài lớn nhất

Đăng ký hơn 2 tỷ USD, nhưng Viettel chỉ đứng thứ hai trong danh sách những doanh nghiệp nhà nước đầu tư ra nước ngoài. 53% tổng số vốn đầu tư nước nước ngoài thuộc về Tập đoàn Dầu khí...