Con nợ thời 4.0

Các công ty fintech muốn dựa vào công nghệ và dữ liệu để nhảy vào chiếm lĩnh thị trường vay tiêu dùng đang phát triển mạnh. Các ngân hàng chuyển đổi số hóa mạnh mẽ, trong khi các doanh nghiệp tài...