Gà LaChanh - MASAN

Cổ đông Tesla muốn hạ bệ Elon Musk khỏi vị trí chủ tịch

Trước thềm cuộc họp cổ đông thường niên của Tesla diễn ra vào tháng 6 tới đây, cổ đông người Trung Quốc Jing Zhao đã trình một đề xuất trong đó yêu cầu thay thế Chủ tịch Hội đồng quản...