Vinasun muốn được đền bù thiệt hại nếu ngành taxi phá sản

Tại cuộc họp bàn về nội dung Dự thảo sửa đổi thay thế Nghị định 86 diễn ra mới đây, Hiệp hội taxi ba miền Bắc - Trung - Nam và các doanh nghiệp taxi truyền thống tiếp tục "tố"...