Đại gia công nghệ và 'tài phiệt' ngân hàng - ai sợ ai?

Sở hữu lượng người dùng đồ sộ và không thiếu tiền, các đại gia công nghệ đang bắt đầu tăng tốc lấn sân vào lĩnh vực ngân hàng.  >>> Điều gì sẽ xảy ra nếu Amazon đặt chân vào ngành ngân...