WinComerce nhà bán lẻ của năm

1,3 tỷ USD được Viettel chuyển về Việt Nam kể từ khi 'đem chuông đi đánh xứ người'

Kể từ khi đầu tư nước ngoài đến hết năm 2017, tổng số tiền lũy kế chuyển về Việt Nam từ các thị trường của Viettel là 1,3 tỷ USD.  Theo thông tin từ Tập đoàn công nghiệp – viễn thông...