Trầm hương Thịnh Phúc

Nông sản Việt như cô gái quê, chỉ chờ thương lái Trung Quốc đến "tán tỉnh"

Chia sẻ thực tế sự bị động tìm kiếm thị trường cho nông sản Việt Nam, bà Nguyễn Thị Thành Thực, một thương nhân buôn bán nông sản với Trung Quốc đã đưa ra nhiều kinh nghiệm xương máu sau...