Chiến lược của Nón Sơn

Một đại diện của Nón Sơn cho biết, Nón Sơn đang phải vất vả đấu tranh với mũ bảo hiểm giả và công ty sống chủ yếu nhờ vào mũ vải. Khởi đầu từ một cửa hàng chuyên kinh doanh nón...