Ông Tiền Gia Trí: Trái dừa đâu chỉ để ăn!

Đang là “thầy” dạy nhiều lớp học, khoá học về bán hàng, phân phối cho các doanh nghiệp, ông Tiền Gia Trí bất ngờ nhảy sang làm khởi nghiệp khi ông sáng lập nên thương hiệu dầu dừa ép lạnh...