'Gót chân Asin' của FPT

FPT đang trước thềm của tuổi 30. Đối với một công ty công nghệ, 30 tuổi là rất chững. Trong 30 năm qua, tập đoàn đã phát triển bằng tinh thần tiên phong. Gần đây, sự tiên phong cũng có...