Chủ tịch Dragon Capital: Giá trị các công ty niêm yết của Việt Nam đang rẻ và hấp dẫn

Trong 6 tháng đầu năm, các nhà đầu tư nước ngoài rút khỏi thị trường Thái Lan 5,6 tỷ USD, Indonesia là 3,7 tỷ USD, Philippines là 1,6 tỷ USD nhưng tại Việt Nam, dòng tiền được rót vào là...