Quỹ đầu tư khổng lồ 1.000 tỷ USD cũng chật vật vì chiến tranh thương mại

Quỹ tài sản quy mô 1.000 tỷ USD của Na Uy có lợi nhuận 20 tỷ USD trong quý 2 nhờ các cổ phiếu dầu khí và công nghệ, qua đó bù lại những khoản lỗ mà quỹ này phải...