VinMart

Bà Đặng Ngọc Lan phản ứng mạnh vì nhóm cổ đông ‘bầu’ Kiên không được NHNN xem xét

Bà Lan đề nghị Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy và đại diện NHNN ghi nhận ý kiến của bà tại đại hội, trình NHNN xem xét bầu bổ sung ông Hưng cùng ông Hòa, Toàn trong đại hội tới...