VinMart

Ông Nguyễn Đức Thành: Tiền mã hóa sẽ thay đổi thế giới

Cả thế giới đang bị cuốn theo cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Tiền mã hóa đang là thành tựu sáng chói nhất trong cuộc cách mạng này và chính nó sẽ làm thay đổi thế giới. Theo TS. Nguyễn Đức...