Bloomberg: Jack Ma, Pony Ma và Lý Gia Thành muốn mua cổ phiếu của Xiaomi

Ba người giàu có ở Trung Quốc và Hồng Kông đang muốn tham gia vào đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng lần đầu của Xiaomi – đợt IPO lớn nhất trên thế giới trong 2 năm qua. Ông Lý...