Ông Andy Ho (VinaCapital): “Quan trọng xem đây là cơ hội mua vào hay vấn đề lớn để thoái vốn”

“Biến động nước ngoài tiếp tục xảy ra và có ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán Việt Nam nhưng sẽ không nhiều. Quan trọng mình coi đây là cơ hội mua vào hay vấn đề lớn để thoái vốn....