Phúc Long - Bừng sáng thức tỉnh - Masan

Blockchain mang lại lợi ích gì cho thị trường bất động sản?

Biến động về giá quá lớn của Bitcoin và các đồng tiền ảo đã tạo ra tâm lý dè dặt của thị trường đối với sản phầm công nghệ này. Tuy vậy, Blockchain – công nghệ nền tảng của Bitcoin...